Site-navigatie

Privacy-app voor jeugdbescherming

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Jeugdbescherming west heeft een app ontwikkeld die jeugdbeschermers helpt bij de regels omtrent privacy. De Privacywijzer is gemaakt voor jeugdbeschermers van de gecertificeerde instellingen.

De Privacywijzer is een hulpmiddel voor jeugdbeschermers om stapsgewijs de juiste keuze te maken op basis van de geldende privacywetgeving. De app legt uit wat te doen als de jeugdbeschermer bijvoorbeeld informatie wil delen over de cliënt of juist informatie wil opvragen bij andere professionals. De professional weet zo of hij toestemming nodig heeft van de cliënt.

De app is gratis beschikbaar voor Android-, Windows- en IOS-telefoons.

Bron: Jeugdbescherming west

Nederlands Jeugd instituut