Site-navigatie

VT Gelderland Zuid blijft onder verscherpt toezicht

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Veilig Thuis Gelderland Zuid heeft meer tijd nodig voor verbeteringen. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg verlengen daarom het verscherpt toezicht op de organisatie voor zes maanden.

Veilig Thuis Gelderland Zuid heeft de lange wachtlijsten teruggedrongen, maar de inspecties vinden het onacceptabel dat te veel onderzoeken naar huiselijk geweld en kindermishandeling langer duren dan tien weken. De inspecties constateerden daarnaast dat Veilig Thuis Gelderland Zuid op korte termijn geen voldoende gaat halen voor een hertoets.

De inspecties stelden in april dit jaar Veilig Thuis Gelderland Zuid onder verscherpt toezicht voor een periode van zes maanden. De wachtlijsten waren te lang en de organisatie gaf hierover onjuiste informatie.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut