Site-navigatie

OUDERS van Tegendraadse jeugd is goed onderbouwd

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De Erkenningscommissie Interventies heeft het opvoedingsprogramma OUDERS van Tegendraadse jeugd erkend als goed onderbouwd. Het programma wil strafbaar gedrag van jongeren van 8 tot 16 jaar verminderen door ouders te ondersteunen bij de opvoeding.

Het programma bestaat uit acht interventies, oplopend van licht tot zwaarder. Het versterkt de opvoedvaardigheden van ouders, zoals toezicht houden, samen problemen oplossen, grenzen stellen, positieve bekrachtiging en ouderlijke betrokkenheid. Het is de bedoeling dat ouders steun zoeken en ontvangen in hun sociale netwerk bij de opvoeding van hun kind.

De verschillende interventies zijn beschreven in afzonderlijke draaiboeken. Elk draaiboek beschrijft stap voor stap de gesprekken en bijeenkomsten met de materialen voor de werkvormen.

Een interventie is goed onderbouwd als zij goed is beschreven en als het aannemelijk is dat het gestelde doel wordt bereikt. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut