Site-navigatie

Participatie in JJI afhankelijk van rol professional

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De rol van de professional is groot bij het realiseren van jongerenparticipatie in justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s). Dat concludeert Mijntje ten Brummelaar na onderzoek waarop ze 1 december promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Jongerenparticipatie in JJI’s is complex door de gedwongen maatregel en gesloten zorg. De opvattingen en het handelen van professionals blijken van cruciaal belang voor het realiseren van participatie van jongeren in besluitvormingsprocessen in JJI’s. Bij het implementeren van participatie moet daar rekening mee worden houden, aldus Ten Brummelaar.

Ten Brummelaar interviewde achttien jongens in een JJI in het noorden van Nederland en maakte daarbij onderscheid tussen participatie in dagelijkse beslissingen en beslissingen over het vervolgtraject. Samen met de jongens ontwikkelde ze een vragenlijst die door 74 jongeren werd ingevuld. Ze gaven daarin aan hoe zij hun leefomgeving in de JJI ervaren. Ook 24 professionals uit twee JJI’s werden geïnterviewd.

Jongeren hebben het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt en dat zij hun mening kunnen geven, maar sommigen vinden het participatieproces niet zinvol. Ze noemen veiligheid, activiteiten en de relatie met professionals als belangrijke factoren die hun leefklimaat bepalen. Professionals hebben wel een idee over participatie, maar veiligheid en grenzen stellen staat daarbij voorop.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands Jeugd instituut