Site-navigatie

Jgz-richtlijn Depressie online

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Voor beroepskrachten in de jeugdgezondheidszorg (jgz) is een richtlijn ontwikkeld over depressie. De richtlijn staat sinds 19 december op de website van het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ).

De jgz-richtlijn Depressie beschrijft hoe jgz-professionals kinderen en jongeren het beste voorlichting geven en preventief ondersteunen, hun problemen signaleren en hen toeleiden naar andere zorg.

Depressieve klachten komen vaak voor. Bijna een kwart van de 19-jarige jongeren heeft een depressieve periode doorgemaakt. Zonder specifieke aandacht blijven depressieve klachten vaak onopgemerkt en kunnen zij toenemen.

De jgz-beroepsverenigingen hebben de richtlijn inhoudelijk geautoriseerd. De richtlijn is ontwikkeld door het Trimbos-instituut.

Bron: NCJ

Nederlands Jeugd instituut