Site-navigatie

Hunnerberg voldoet niet aan alle inspectie-eisen

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) De Hunnerberg voldoet redelijk tot goed aan vijftien van de criteria die de jeugdinspecties opstelden voor justitiële jeugdinrichtingen. Op zeven eisen scoort de inrichting matig tot slecht.

De inspecties zijn onder meer tevreden over de verslaglegging binnen de inrichting en het drugsontmoedigingsbeleid. Op een aantal punten is echter verbetering nodig. Zo mag het activiteitenprogramma niet ten koste gaan van het onderwijs. De klachtenafhandeling duurt te lang. Het personeel is niet goed genoeg op de hoogte van de instructies bij calamiteiten en onvoldoende getraind om agressie en geweld te voorkomen en beheersen.

De inspecties voor veiligheid en justitie, jeugdzorg, gezondheidszorg en onderwijs willen dat justitiële jeugdinrichtingen voldoen aan 22 criteria. Het gaat bijvoorbeeld om de rechtspositie en de omgang met de jongeren, veiligheid binnen en buiten de inrichting en maatschappelijke re-integratie van de jongeren.

RJJI De Hunnerberg is ontstaan uit een fusie van de justitiële jeugdinrichtingen De Hartelborgt, Den Hey-Acker en De Hunnerberg.

Bron: Inspectie Veiligheid en Justitie

Nederlands Jeugd instituut