Site-navigatie

Interventie voor chronisch zieke jeugd erkend

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Op Koers, een interventie voor 8- tot 18-jarigen met een chronische ziekte, is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als ‘effectief volgens goede aanwijzingen’. Het programma beoogt de veerkracht in het gezin te verhogen.

Op Koers is een cognitief gedragstherapeutisch programma dat gericht is op het vergroten van psychische veerkracht van zieke kinderen en hun ouders, broers en zussen. Het bestaat uit wekelijkse groepsbijeenkomsten van 1,5 uur, voor de duur van zes weken. De bijeenkomsten gaan onder meer over het vinden van juiste informatie over de ziekte, ontspanning in stressvolle situaties, piekeren en omgaan met leeftijdgenoten.

‘Effectief volgens goede aanwijzingen’ betekent dat uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat de interventie in de praktijk meer effect heeft dan andere interventies of niets doen. De interventie is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut