Site-navigatie

Kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien: hoe doe je dat?

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Voor kinderen en jongeren die te maken krijgen met jeugdhulp, is het het beste om zo thuis mogelijk op te kunnen groeien. Het liefst in hun eigen gezin. En als dat (tijdelijk) niet kan, zoveel mogelijk in gezinsvormen die daarop lijken zoals een steungezin, pleeggezin of gezinshuis. Om die reden staat jeugdhulp in gezinsvormen ook verankerd in de Jeugdwet. Aan gemeenten de taak om dit in de praktijk vorm geven. Dat roept vragen op zoals wat neem je op in het beleid en hoe faciliteer je dit?

Om gemeenten te ondersteunen in de praktische zoektocht hoe je kinderen een goed thuis kunt geven in een gezinsvorm, slaan de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de handen ineen. In nauw contact met gemeenten wordt in een jaar tijd toegewerkt naar inzichten en praktische handvatten hoe je gezinsvormen breed in kunt zetten.

Aanpak

Om de sector niet te zwaar te belasten en om goed aan te sluiten bij alles wat er in de praktijk al gebeurt, is gekozen voor een gefaseerde aanpak. De eerste fase startte in oktober 2016. De centrale vraag in deze fase is hoe een optimaal continuüm van jeugdhulp in gezinsvormen er uit ziet, inclusief de aansluiting op ambulante hulp aan de voorkant en residentiële hulp aan de achterkant. Dit leidt tot praktische en beleidsmatige inzichten en handvatten voor gemeenten. Bestaande kennis en voorbeelden van innovatie en vernieuwing worden zoveel mogelijk benut. Om input te krijgen worden begin 2017 drie bovenregionale bijeenkomsten voor gemeenten georganiseerd. De tweede fase start halverwege 2017 en gaat over de lokale en regionale implementatie ervan in de praktijk. Begin 2018 is de tweede fase afgerond. Het project is onderdeel van het Actieplan Pleegzorg dat door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eind maart 2017 naar de Tweede Kamer wordt gezonden.

Uitwisseling en inspiratie voor gemeenten

Begin 2017 organiseren wij op drie plekken in het land een bijeenkomst voor gemeenten waarbij we uw kennis en ervaring op dit onderwerp ophalen. Tijdens de bijeenkomst horen we heel graag uw ideeën over hoe gemeenten jeugdhulp in gezinsvormen kunnen stimuleren en faciliteren. U doet concrete kennis op over de manier waarop u het ‘amendement inhuisplaatsen’ kunt vertalen naar beleid en praktijk. Bent u beleidsmedewerker of wethouder met jeugdhulp in uw portefeuille en wilt u uw kennis over jeugdhulp in gezinsvormen delen met anderen? Meld u dan aan voor een van de drie bijeenkomsten:

30 januari 2017 (Bussum)
7 februari 2017 (Groningen)
13 februari 2017 (Den-Bosch)

Iedere bijeenkomst is van 09.30 uur – 12.00 uur. Schrijft u zich hier in. U ontvangt een bevestiging met daarin de precieze locatie en routebeschrijving. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan tot en met 25 januari 2017.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut