Site-navigatie

Kwaliteit jeugdhulp bij MenTrainingSalland op orde

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De kwaliteit van de jeugdhulp bij zorgboerderij MenTrainingSalland is voldoende. Dat blijkt uit een herbeoordeling afgelopen oktober van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

In juni 2016 onderzochten de inspecties de kwaliteit van de jeugdhulp bij MenTrainingSalland naar aanleiding van een melding van de gemeente Deventer. Zij beoordeelden de kwaliteit toen als onvoldoende. Zo constateerden zij risico’s rond de veiligheid in het algemeen en de veiligheid van het medicijngebruik in het bijzonder. Er was bijvoorbeeld onvoldoende zicht op wie welke geneesmiddelen innam.

Hoewel de kwaliteit nu voldoende is, moet MenTrainingSalland wel maatregelen treffen om de veiligheidsrisicos voor kinderen en jongvolwassenen verder te beperken. De zorgboerderij is van plan om hiervoor een orthopedagoog in te huren. Ook moet de instelling verder gaan met de ingezette verbeteringen.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut