Site-navigatie

Betere ondersteuning nodig voor KOPP-kinderen

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Gemeenten moeten de samenwerking op regionaal en lokaal niveau verbeteren om kinderen van ouders met psychische problemen en van verslaafde ouders (KOPP/KVO) te ondersteunen. Dat stelt het Trimbos-instituut na een inventarisatie bij gemeenten en zorgverzekeraars.

In 2016 zijn vijf regiobijeenkomsten georganiseerd en zijn interviews gehouden met zorginkopers en beleidsmakers van elf gemeenten en vier grote zorgverzekeraars. In de praktijk blijkt dat veel gemeenten deze groep ouders en kinderen niet hebben opgenomen in lokaal beleid. Ook blijkt dat de Richtlijn Jeugdhulp voor KOPP-kinderen weinig wordt toegepast. Bij veel professionals, zoals huisartsen en wijkteams, ontbreekt specifieke aandacht of is er sprake van handelingsverlegenheid.

Op 14 februari is de website Koppkvo.nl gelanceerd om meer aandacht en betere ondersteuning te bieden. Deze bevat actuele informatie over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerking die helpen bij het geven van goede zorg.

Zo’n 577.000 minderjarige kinderen hebben ouders met psychische of verslavingsproblemen. Deze kinderen lopen bijna drie keer zoveel kans een psychische stoornis te ontwikkelen in hun leven.

Bron: Trimbos-instituut

Nederlands Jeugd instituut