Site-navigatie

Goedkeuring voor beleid grensoverschrijdend gedrag

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De Inspectie Jeugdzorg is tevreden over de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij negen van de tien instellingen die hierop in 2016 zijn getoetst.

Zes instellingen kregen in 2016 een eerste toets en vier een hertoets van hun beleid om te voorkomen dat kinderen in de jeugdhulp slachtoffer of pleger worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook kijkt de Inspectie Jeugdzorg of instellingen een gezonde seksuele ontwikkeling stimuleren.

Van de zes instellingen die voor het eerst getoetst zijn, scoort alleen Ipse de Bruggen nog matig. Wel moeten alle zes de instellingen verbeteringen doorvoeren. Belangrijke punten zijn het systematisch inschatten van risico’s, het scholen van medewerkers en het evalueren van incidenten. Ipse de Bruggen heeft de inspectie gemeld dat de benodigde verbeteringen inmiddels grotendeels zijn doorgevoerd.

Vier instellingen kregen een hertoets omdat ze in 2015 ‘onvoldoende’ of ‘matig’ scoorden. Nu krijgen ze een voldoende, al moeten twee instellingen nog verdere verbetering doorvoeren.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut