Site-navigatie

Kinderen verschillen in gevoeligheid voor opvoeding

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Kinderen met een moeilijk temperament lijken gevoeliger voor negatieve en positieve omgevingsinvloeden. Dat blijkt uit de meta-analyse van Meike Slagt over de verschillen tussen kinderen in mate van gevoeligheid voor opvoedingsstijlen, waarop ze 3 maart promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Slagt deed onderzoek naar het differentiële ontvankelijkheidsmodel, de verschillen in gevoeligheid of ontvankelijkheid voor omgevingsinvloeden, zoals opvoeding, in positieve en in negatieve zin. Kinderen met een moeilijker temperament en baby’s die hoog scoren op negatieve emoties zijn kwetsbaarder voor negatief opvoeden, maar profiteren ook meer van positief opvoeden. Omdat hoogsensitieve kinderen ervaringen grondiger verwerken, worden ze sterker door hun omgeving beïnvloedt.

Impulsievere kinderen zijn kwetsbaarder als ouders niet adequaat reageren. Minder extraverte kinderen daarentegen lijken meer te profiteren van positief opvoeden.

Bron: Universiteit Utrecht

Nederlands Jeugd instituut