Site-navigatie

Nieuwe interventies opgenomen in de databank

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De Erkenningscommissie Interventies heeft de interventie Pak Aan erkend als goed onderbouwd. Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) is erkend als ‘effectief volgens goede aanwijzingen’.

Pak Aan is een cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor kinderen van 9 tot 13 jaar om depressieve klachten te verminderen. Een belangrijke methodiek die wordt geleerd en geoefend is probleemoplossend denken.

VIPP-SD geeft feedback op video-opnamen van interacties tussen ouders en kinderen van 1 tot en met 3 jaar met als doel gedragsproblemen te voorkomen of te verminderen door opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken met aandacht voor positieve interactie.

‘Effectief volgens goede aanwijzingen’ betekent dat uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat de interventie in de praktijk meer effect heeft dan andere interventies of niets doen. Een interventie is goed onderbouwd als zij goed is beschreven en als het aannemelijk is dat het gestelde doel wordt bereikt. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut