Site-navigatie

Puber depressiever bij ouder met psychische klachten

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Meisjes met angst- en depressieklachten waarvan ook de ouders psychische klachten hebben, lopen een groot risico om een stoornis te ontwikkelen. Dat concludeert Sanne Rasing op basis van onderzoek waarop ze 3 februari promoveert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Als jongeren psychische problemen bij hun ouders waarnemen, geeft dat meer symptomen van angst en depressie bij henzelf. Als de vader een gebrekkige zelfcontrole heeft, bijvoorbeeld driftig is, leidt dat tot meer symptomen van depressie. Bij moeders werd dit effect niet gevonden.

Van de jongeren tussen 13 en 17 jaar heeft ruim 12 procent een depressieve stoornis. Voor angststoornissen wordt dat geschat op meer dan 32 procent. Zowel depressie als angst komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens. Programma’s gericht op depressie hebben een klein effect op het verminderen van de stoornis, maar dat verdwijnt na twaalf maanden. Angstprogramma’s laten juist na twaalf maanden een klein effect zien.

Bron: Radboud Universiteit

Nederlands Jeugd instituut