Site-navigatie

Video-feedback helpt verstandelijk beperkte ouders

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Opvoedondersteuning met behulp van video is voor een deel effectief voor ouders met verstandelijke beperkingen. Dat blijkt uit onderzoek van Marja Hodes waar op zij promoveerde op 8 februari aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Hodes onderzocht de effectiviteit van Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) bij een groep van 85 ouders met een verstandelijke beperking en bij moeilijk lerende ouders met hoge opvoedstress van jonge kinderen tot 7 jaar. Tien verschillende zorgaanbieders namen deel aan het onderzoek.

Voor de totale groep ouders daalde de stress bij het opvoeden, maar er werd geen extra verbetering in opvoedgedrag geconstateerd. Bij ouders met een lager sociaal aanpassingsvermogen waren wel verbeteringen te zien. Hodes concludeert dat juist ouders waar professionals het meest bezorgd over waren de meeste kans hebben om te profiteren van deze interventie.

VIPP-SD geeft feedback op video-opnamen van interacties tussen ouders en kinderen met als doel gedragsproblemen te voorkomen of te verminderen door opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken met aandacht voor positieve interactie.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Nederlands Jeugd instituut