Site-navigatie

Hulplijn voor jeugdwerker tegen radicalisering

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Het kabinet stelt een hulplijn in voor jongerenwerkers en jeugdzorgprofessionals die geconfronteerd worden met radicalisering. De ondersteuning is hard nodig, blijkt uit het rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals van oud-Kamerlid en speciaal rapporteur Naima Azough, dat 29 mei verscheen.

Zorg dat professionals er niet alleen voor staan, is een belangrijke aanbeveling uit het rapport. Veel leraren en jongerenwerkers maken zich zorgen als zij tekenen van radicalisering bij jongere menen te zien en hebben dan behoefte aan snel en praktisch advies. Daarnaast is het belangrijk dat jeugd- en jongerenwerk, onderwijs en politie intensiever samenwerken.

Per 1 september wordt bij het ministerie van SZW het ‘Kennisplatform voorkomen extremisme en polarisatie’ ingericht, waar de hulplijn deel van zal uitmaken.

Azough sprak voor haar onderzoek met jongerenwerkers, docenten en beleidsmakers over sociale spanningen en toenemende polarisatie. Ze vroeg hen hoe zij willen worden ondersteund om extremisme te voorkomen.

Bron: Ministerie van OCW en ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut