Site-navigatie

PratenOnline is een goed onderbouwde interventie

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

PratenOnline is door de Erkenningscommissie Interventies herbeoordeeld en erkend als goed onderbouwd. De online interventie is bedoeld voor jongeren met angsten en depressieve klachten.

Jongeren van 12 tot 23 jaar met angst- en depressieve klachten kunnen via de website PratenOnline gratis, anoniem en laagdrempelig chatten met professionele hulpverleners. PratenOnline wil jongeren in een vroeg stadium bereiken op een manier die bij hun leefwereld past. De online hulpverlening wordt uitgevoerd op basis van de principes van de oplossingsgerichte therapie.

De Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut