Site-navigatie

‘VT moet initiatief nemen tot dossiervernietiging’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Veilig Thuis moet zelf het initiatief nemen tot vernietiging van dossiers als vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld onterecht zijn gebleken. Dat schrijft Martin van Rijn, demissionair staatssecretaris van VWS, in antwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Mona Keijzer en René Peters (CDA).

Aanleiding voor de vragen is het promotieonderzoek van Maartje Schouten, die stelde dat de verplichte screening op kindermishandeling tot veel onterechte verdenkingen leidt. Veilig Thuis is wettelijk verplicht gegevens van een melding tenminste vijftien jaar te bewaren. Bij onterechte vermoedens kunnen de betrokkenen een verzoek tot vernietiging van de gegevens indienen. ‘Het kan voor betrokkenen extra belastend zijn dat zij zelf een verzoek tot vernietiging moet indienen’, zo stelt Van Rijn.

Veilig Thuis staat positief tegenover het voorstel, maar benadrukt dat het bewaren van een dossier ook voor betrokkenen waardevol kan zijn, omdat nieuwe meldingen dan sneller afgehandeld kunnen worden. Veilig Thuis wil daarom met de staatssecretaris de mogelijkheden bespreken.

Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut