Site-navigatie

Wachttijden voor jeugdhulp zijn onvermijdelijk

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Wachten op hulp is onvermijdelijk, omdat het niet mogelijk is vraag en aanbod altijd op elkaar af te stemmen. Dat concludeert het Nederlands Jeugdinstituut in een onderzoek naar wachttijden in de jeugdhulp.

Een doel van de Jeugdwet is het realiseren van passende en integrale jeugdhulp. Omdat de vraag naar jeugdhulp varieert, is het onmogelijk om een dekkend aanbod te organiseren. Dat geldt nog meer bij complexe problemen, als een combinatie van hulpvormen nodig is.

Ter overbrugging van onvermijdelijke wachttijden kunnen jeugdhulpaanbieders tijdelijk alternatieve hulp geven of verwijzen naar een andere aanbieder die wel de juiste hulp beschikbaar heeft. Dat laatste komt vaker voor dan voorheen.

De decentralisatie van de jeugdhulp maakt het mogelijk om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Gemeenten gaan eerder met aanbieders in gesprek over de beste inzet van het beschikbare budget. De daarvoor benodigde informatie wordt echter nog niet in elke gemeente verzameld, blijkt uit het onderzoek.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut