Site-navigatie

Aanpak huiselijk geweld in azc kan beter

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugd Instituut

Het risico op huiselijk geweld en onveiligheid binnen gezinnen is extra hoog in asielopvangcentra (azc’s), maar de hulpverlening verloopt niet altijd goed. Dat blijkt uit onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Posttraumatische stress, spanningen door werkloosheid, financiële problemen en de opvangsituatie zelf vergroten de kans op huiselijk geweld en onveiligheid binnen gezinnen. Verplichte protocollen om de veiligheid binnen opvanglocaties te waarborgen, zoals de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, verhelpen de problematische situatie niet, volgens KIS. Asielzoekerscentra blijken hier namelijk niet altijd goed mee om te gaan. Met name de samenwerking met de bestaande hulpverlening, zoals Veilig Thuis en Vrouwenopvang, kan beter.

KIS doet in zijn rapport een aantal aanbevelingen. Zo moet er een handelingsprotocol komen om medewerkers te helpen bij preventief handelen. Ook pleit KIS voor deskundigheidsbevordering, omdat met name op het gebied van interculturele communicatie veel winst behaald kan worden.

Bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving

Nederlands Jeugd instituut