Site-navigatie

Basic Trustmethode is effectieve interventie

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De Basic Trustmethode voor kinderen met hechtingsproblemen is door de Erkenningscommissie Interventies herbeoordeeld en erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen.

Deze kortdurende interventie is bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar met ernstige gedrags- en emotionele problemen en hun opvoeders. De hulpverlening bestaat uit acht tot twaalf sessies waarin met behulp van videofeedback wordt gewerkt aan het terugdringen van de problemen door het versterken van de gehechtheidsrelatie.

De Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut