Site-navigatie

Geen samenhangende hulp voor suïcidale jongen

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugd Instituut

Een integrale aanpak ontbrak in de hulp aan een 15-jarige jongen uit Heerlen die in januari suïcide pleegde. Dat is het oordeel dat Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd (TSD/STJ) velt in zijn rapport over de zaak.

De jongen pleegde suïcide op zijn laatste vakantiedag. Hij werd op school en via sociale media gepest, maar kampte ook met andere problemen. Zijn gezin was in 2010 naar Nederland gevlucht.

Er waren veel partijen betrokken bij de jongen, waaronder de jgz, de school, en een gemeentelijk expertiseteam. Er was geen samenhangende probleemanalyse en er werd te weinig aandacht geschonken aan de migratieachtergrond van het gezin. Ook ontbrak een gezamenlijke inschatting van de urgentie van de problemen, en is niet goed afgestemd wie tijdens de vakantie een vinger aan de pols hield.

TSD/STJ geeft een reeks verbeterpunten voor professionals, instellingen en gemeenten. Zo pleit TSD/STJ bij communicatieproblemen voor de inzet van een professionele tolk in plaats van familie of vrienden. En professionals moeten worden geschoold in het gebruik van sociale media door jongeren.

Bron: Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nederlands Jeugd instituut