Site-navigatie

Onderzoek naar werkende factoren van innovaties voor- en vroegschoolse educatie

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gaat vanaf september dit jaar meewerken aan een driejarig onderzoek naar het effect van innovaties in de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Het onderzoek heeft als doel de kwaliteit van vve te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met het Kohnstamm Instituut, KBA Nijmegen en Vrije Universiteit Amsterdam en betreft de innovatiecentra vve van vijf gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Heerlen en Leiden.

Het onderzoeksproject ‘Innovaties in de voor- en vroegschoolse educatie’ richt zich op de innovatiecentra van bovengenoemde vijf gemeenten en hun samenwerkingspartners. Iedere gemeente ontwikkelde een plan waarmee ze, vanuit diverse invalshoeken, een kwaliteitsimpuls willen geven aan het vve-aanbod in hun gemeente. Er wordt onderzocht of de innovatieve maatregelen die gemeenten nemen een positief effect hebben op de kwaliteit van vve en welke factoren daarvoor bepalend zijn. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Opzet onderzoek

De eerste periode besteden de onderzoekers aan het verder aanscherpen en verhelderen van de verschillende innovaties en de onderliggende praktijktheorie. Zo komen ze tot goed doordachte keuzes voor opzet, instrumentarium en fasering. Doel van het onderzoek is om enerzijds de afzonderlijke innovaties op hun waarde te kunnen beoordelen, anderzijds ook de gemeenschappelijke resultaten te kunnen vergelijken en interpreteren.

Naast experts en onderzoekers op de vijf innovaties is het NJi landelijk aanjager van het onderzoek. Het NJi treed op als mediator tussen onderzoekers en projectgroepen en speelt daarnaast een belangrijke rol bij het delen en verspreiden van de kennis uit het onderzoek. Dit zal o.a. via een website en kenniskringen plaatsvinden.

Houd onze website in de gaten voor meer nieuws rondom dit onderzoek.

Nederlands Jeugd instituut