Site-navigatie

Samen om het kind in het teken van specialistische jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugd Instituut

Voor de meeste opgroei- en opvoedvragen kunnen mensen terecht bij het wijkteam of de huisarts, maar voor complexe of specifieke problemen is specialistische jeugdhulp nodig. Hoe geven gemeenten en instellingen daar invulling aan? Die vraag staat centraal in het vijfde deel van de serie Samen om het kind.

Zo normaal mogelijk

Specialistische jeugdhulp is hulp die vaak niet vrij toegankelijk is en waarvoor deskundigheid is vereist die de eerstelijnshulp, zoals wijkteams, huisartsen en Centra voor Jeugd en Gezin, niet kan bieden.

In het boekje De handen ineen voor specialistische jeugdhulp´éÄ laten we zien hoe gemeenten en instellingen die specialistische hulp aanpakken. Door middel van interviews en praktijkvoorbeelden laten we zien hoe gemeenten bijdragen aan de transformatiedoelstellingen om ook specialistische hulp dicht bij huis en zo gewoon, zo kort en zo integraal mogelijk te bieden.

Leren van elkaar

De publicatie De handen ineen voor specialistische jeugdhulp is bedoeld voor professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten en organisaties in de jeugdsector. Het boekje bevat voorbeelden en aanzetten om van elkaar te leren en de transformatie samen verder te brengen. De publicatie kost 12,50 euro en is op de website van het nji te bestellen.

Nederlands Jeugd instituut