Site-navigatie

Erkenning voor interventie Stevig Ouderschap

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De interventie Stevig Ouderschap is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen. Stevig Ouderschap is bedoeld om het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van ouders te vergroten.

Stevig Ouderschap is een interventie voor aanstaande en nieuwe ouders met een belastende voorgeschiedenis, persoonlijke problemen of gebrek aan sociale steun. Het doel is ernstige opvoedingsproblemen, waaronder kindermishandeling te voorkomen. Een jeugdverpleegkundige ondersteunt de ouders in vier pre- en zes tot tien postnatale huisbezoeken, gericht op het vergroten van onder meer kennis, vaardigheden en sociale steun.

De Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut