Site-navigatie

TSD lanceert website voor regisseurs sociaal domein

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Regisseurs, gemeenten en instellingen die verantwoordelijk zijn voor de regie van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen kunnen voortaan terecht op de website Regiesociaaldomein. De website is tijdens het symposium ‘De jeugdbescherming van morgen’ op 18 september gelanceerd door Toezicht Sociaal Domein (TSD).

De nieuwe website is bedoeld als handreiking voor regisseurs. De inspecties onderzochten welke kennis en competenties nodig zijn om de regierol in het netwerk rondom kwetsbare gezinnen goed vorm te geven. Die informatie is uitgewerkt op de website.

De handreiking is primair ontwikkeld op basis van onderzoek naar de regiefunctie in het vrijwillig kader, maar is ook te gebruiken als handreiking voor regie in het gedwongen kader.

Bron: Toezicht Sociaal Domein

Nederlands Jeugd instituut