Site-navigatie

Zorgleerlingen krijgen onvoldoende steun

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Ongeveer 90 procent van de leraren in het basisonderwijs zegt te weinig tijd te hebben om zorgleerlingen voldoende te ondersteunen. Dat blijkt uit onderzoek naar passend onderwijs door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in samenwerking met het tv-programma De Monitor.

Volgens ruim 90 procent van de leerkrachten is de werkdruk door de invoering van passend onderwijs toegenomen. Als oorzaak noemt ruim 60 procent het groeiend aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft. Uit het onderzoek blijkt dat leraren gemiddeld vijf van deze leerlingen in de klas hebben. De aandacht voor deze leerlingen gaat volgens 79 procent ten koste van de ‘gewone’ leerling.

Van de leerkrachten zegt 74 procent een of meerdere leerlingen in de klas te hebben die volgens hen beter passen in het speciaal onderwijs. Het merendeel, 62 procent, heeft er geen vertrouwen in dat passend onderwijs op hun school binnen twee jaar een succes is.

Het onderzoek is gedaan onder ruim duizend leerkrachten.

Bron: De Monitor

Nederlands Jeugd instituut