Site-navigatie

Lespakket Kriebels in je buik goed onderbouwd

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Kriebels in je buik is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. Het lespakket stimuleert een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar.

Het lespakket is online te verkrijgen en bestaat uit 47 lessen van ongeveer 50 minuten. De lessen sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele weerbaarheid en seksualiteit bespreekbaar maken zijn enkele thema’s. Door kinderen goed voor te lichten over deze onderwerpen probeert de professional met hulp van deze interventie problemen zoals een negatief zelfbeeld of een negatieve houding tegenover homoseksualiteit te voorkomen.

De Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut