Site-navigatie

Signs of Safety creëert veilige opvoedsituatie

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

De methode Signs of Safety is door de deelcommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid van de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd.

Signs of Safety wil een veilige opvoedsituatie voor kinderen creëren. De methode wordt toegepast in situaties waarin kindermishandeling wordt vermoed of is gesignaleerd. Het is niet noodzakelijk dat de ouders of kinderen gemotiveerd zijn om hulp te krijgen of besef hebben van het probleem. Ook gebruiken professionals de interventie bij ouders die de kindermishandeling ontkennen.

Professionals in de kinderbescherming en jeugdhulp geven aan dat de methode hen helpt in het werken met ouders, kinderen en hun netwerk in een complexe situatie met vraagstukken over veiligheid van kinderen. Signs of Safety vergroot eveneens de werktevredenheid en werkvoldoening.

De erkenningscommissie vindt het oplossingsgericht werken en aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt sterke punten van deze methode. Het netwerk rondom het kind wordt goed bij de behandeling betrokken. De methode is gestoeld op de theoretisch bewezen werkwijze. Er is ook gedegen cursusmateriaal beschikbaar.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut