Site-navigatie

Slob: Meer transparantie in budget passend onderwijs

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De financiƫle reserves van samenwerkingsverbanden hoeven niet aan banden te worden gelegd. Wel moet de verantwoording en transparantie hierover verbeteren. Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks).

Slob wil dat samenwerkingsverbanden verantwoording afleggen over hun financiƫle keuzes. Voor de zomer dient hij een wetsvoorstel in om jaarstukken verplicht online beschikbaar te maken. Die regel zal naar alle waarschijnlijk begin 2019 ingaan.

In 2016 zagen de 152 samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs hun gezamenlijke eigen vermogen met 50 miljoen euro toenemen naar 206 miljoen euro. Het geld achten zij nodig om risico’s en tegenvallers op te vangen. ‘Van samenwerkingsverbanden verwacht ik dat zij een risico-inschatting maken en op basis daarvan sturen op de aan te houden reserve’, schrijft de minister. ‘Voorop staat dat het geld goed besteed moet worden aan de ondersteuning van leerlingen. Sparen mag geen doel op zich zijn.’

Bron: Ministerie van OCW; De Algemene Onderwijsbond

Nederlands Jeugd instituut