Site-navigatie

RSJ: ‘Meer maatwerk bij gedwongen opname’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Bij een gedwongen opname van een jongere met opgroeiproblemen moet de psychosociale problematiek leidend zijn voor de soort instelling waar hij geplaatst wordt. Dit adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan de ministers van Justitie en Volksgezondheid.

Een kinderrechter kan een jongere met ernstige opgroei- en opvoedproblemen laten opnemen in een jeugdzorgplus (JZP-instelling) of een jeugdinstelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd-GGZ). Volgens de RSJ moet de instelling waar hij geplaatst wordt, behandeling en beveiliging op maat kunnen bieden. Een plaatsing op een kleinschalige regionale voorziening dichtbij huis geniet daarbij de voorkeur. Om tot een goed besluit te komen moet eerst een ‘gedegen’ screening en diagnostiek worden gedaan, volgens de Raad.

Het advies impliceert dat een jongere met opgroeiproblemen terecht kan komen in een inrichting waar ook jongeren wonen die een misdrijf hebben begaan. De plaatsing kan dan tot bezwaren leiden waarmee rekening moet worden gehouden. Zo kan het niet wenselijk zijn dat hij geplaatst wordt bij jongeren die zwaardere problemen hebben en ernstige delicten heeft gepleegd.

Bron: RSJ

Nederlands Jeugd instituut