Site-navigatie

Driekwart gemeenten meldt stijging kosten jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Bij driekwart van de gemeenten zijn de uitgaven aan jeugdzorg dit jaar hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en Binnenlands Bestuur, waar 207 gemeenten aan meededen.

12 procent van de deelnemende gemeenten ziet geen stijging en 14 procent weet het nog niet. De helft van de gemeenten verwacht volgend jaar weer een stijging.

64 procent van de gemeenten met gestegen uitgaven denkt dat problemen sinds de decentralisatie sneller gesignaleerd worden. Ruim de helft denkt dat bovendien het aantal jongeren met problemen is toegenomen. Ook denkt ruim de helft van de gemeenten dat de stijging van kosten door de decentralisatie een tijdelijke zaak is.

Oplossingen waar de gemeenten aan denken zijn meer preventie, inzet van het eigen netwerk, snellere uitstroom uit de jeugdzorg, drempels bij de toegang, en andere financiële afspraken met jeugdzorgaanbieders.

Bron: NOS

Nederlands Jeugd instituut