Site-navigatie

Effectief werken bij conflictscheidingen

26 oktober 2017

26 – 27 oktober 2017 – Congres

Deze conferentie gaat over het analyseren van en interveniëren bij conflictscheidingen. Amy Holtzworth-Munroe, hoogleraar aan de University of Indiana, spreekt over screening op partnergeweld met de MASIC-interviewmethode. Bill Eddy van het High Conflict Institute presenteert zijn kosteneffectieve interventie New Ways4Families, gericht op het aanleren van conflicthanteringsvaardigheden. Verder zijn er verschillende workshops waar onder andere medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en Kompaan en de Bocht hun ervaring met de MASIC-methode delen en een innovatieve werkwijze voor vastgelopen conflictscheidingszaken wordt geleerd.


Organisator:

Veilige Haven; Kompaan en de Bocht

Plaats:

Den Bosch

Kosten:

275 euro (inclusief BTW)

Website:

Nederlands Jeugd instituut