Site-navigatie

De jeugd van nu: gelukkig anders?!

14 februari 2018

Tijd:

Inloop vanaf 15:30; start bijeenkomst 16:00.
Het programma duurt tot 17:30; aansluitend is er een borrel.

Locatie:

Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Kosten:

Gratis

Aanmelden:

Ben

Ook in 2018 organiseren we weer bijeenkomsten in het kader van de lezingencyclus ‘Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk’. De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 14 februari 2018 met als thema: De jeugd van nu: gelukkig anders?!

Anders maar toch gelukkig?

Hoe kan het dat de kinderen in Nederland tot de gelukkigste ter wereld behoren, terwijl we in ons land ook steeds meer kinderen met een label tellen (bijvoorbeeld de diagnose ADHD, gedragsstoornis, taalstoornis, dyslexie, hoogbegaafdheid of autisme). Tijdens deze bijeenkomst belichten we dit thema vanuit verschillende perspectieven (beleid, praktijk, wetenschap en ervaringsdeskundigheid) en zetten we u aan het denken over de al dan niet gewenste effecten van labeling.

Toename in diagnostisering

Deze toename in diagnostisering zie je bijvoorbeeld terug in de uitbreiding van het aantal classificaties in het diagnostische classificatiesysteem DSM. Maar je ziet dit niet alleen in de jeugd-ggz, het komt ook voor in de bredere jeugd- en opvoedhulp en lvb-sector. Dit staat haaks op de ambitie van de transformatie om het medicaliseren van problemen terug te dringen en in te zetten op een versterking van het zelfoplossend vermogen van kinderen en hun ouders zodat zij beter kunnen omgaan met hun beperkingen.

Doel van de lezing

Het lijkt wel of er in Nederland een taboe rust op ‘het niet kunnen’ of ‘het anders zijn’ van kinderen. Met als gevolg een toenemend aantal kinderen met een label. In deze lezing zetten wij de discussie op scherp en stellen ons de vraag of kinderen die ‘net even anders zijn’ ook zonder label en professionele hulp, door het leven kunnen. Dit is een ingewikkelde discussie die je vanuit verschillende perspectieven kunt belichten. We laten onder meer de volgende sprekers hierover aan het woord:

  • Erik Jan de Wilde laat ons aan de hand van cijfers en statistieken zien hoe het er eigenlijk voor staat met de jeugd in Nederland; de Nederlandse jeugd in vogelvlucht. Erik Jan de Wilde is expert monitoring en sturingsinformatie bij het NJi.
  • Robert Vermeiren vertelt ons meer over de toegevoegde waarde van het toekennen van labels. Hij doet onder meer onderzoek naar het verbeteren van de herkenning van relevante sterktes en zwaktes van jongeren (triage en diagnostiek) en het verbeteren van de behandeling in de praktijk (gepaste zorg). Robert Vermeiren is hoogleraar Kinder- en jeugdpsychiatrie, directeur patiëntenzorg bij Curium-LUMC en hoofd van de afdeling Onderzoek en Onderwijs. Hij is tevens Lid Bestuur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
  • Bert Wienen bekijkt de thematiek vanuit maatschappijkritisch perspectief. Hebben we het hier niet over een maatschappelijk probleem in plaats van een individuele stoornis? En hoe verhouden de ambities van de transformatie (demedicaliseren) zich tot de geconstateerde groei in het aantal diagnoses? Wienen is opgeleid als psycholoog, onderwijskundige en bedrijfskundige. Hij is adviseur voor onder meer gemeenten, onderwijsorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Daarnaast werkt hij onder meer als buitenpromovendus (Rijksuniversiteit Groningen) aan een proefschrift over medicalisering binnen onderwijs en jeugdhulp. Hij doet zijn onderzoek vanuit de onderzoeksgroep Druk & Dwars.t u verhinderd, meldt u dan af via Loraine Redjosetiko

Nederlands Jeugd instituut