Site-navigatie

Herhaald meten in de jeugdzorg: waarom en hoe?

5 april 2018

In deze bijeenkomst gaan we het hebben over het nut van herhaalde metingen in de jeugdzorg. Het is belangrijk om als instelling of gemeente naar cijfers te kijken en samen op zoek te gaan naar het verhaal erachter. Zo kun je samen een lerende beweging tot stand brengen. Maar hoe bedt u zoiets in? En welke stappen kunt u zetten, afhankelijk van waar u zich nu bevindt?

Programma

9.30 – 10.00 uur
Inloop en welkom

10.00 – 11.00 uur
Presentatie door Inez Berends van PI Research. Zij is een ervaren onderzoeker en heeft in het verleden met name evaluatieonderzoek uitgevoerd naar methodieken in de jeugdzorg en het onderwijs. Daarnaast werkt zij aan projecten ten bate van kwaliteitsbevordering in de jeugdzorg. Andere thema’s waar ze zich mee bezighoudt zijn het doorontwikkelen van meetinstrumenten en het verspreiden van kennis over effectieve methodes en technieken.

11.00 – 11.15 uur
Pauze

11.15 – 12.30 uur
Samen doorpraten over technieken die je kunt gebruiken en voorbeelden daarvan uit de praktijk.

12.30 – 13.00 uur
Lunch

Doelgroep

Doelgroep voor de bijeenkomsten zijn professionals die zich actief met jeugdmonitoring en jeugddata bezighouden vanuit hun rol als onderzoeker, epidemioloog of beleidsmedewerker/-onderzoeker.

Aanmelden
##Aanmelden is mogelijk tot 3 april.

Nederlands Jeugd instituut