Site-navigatie

Jeugd in Onderzoek 2018: 'Werken met het beste bewijs'

24 mei 2018

Doel van het congres

Het doel van het congres is kennisuitwisseling, het prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren.
De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliƫnten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

Voor wie?

Jeugd in Onderzoek is een congres voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Bent u onderzoeker op een universiteit of bij een praktijkinstelling, professional in de jgz, jeugdhulp, sociaal werk of ggz, beleidsmedewerker bij een instelling, gemeente of landelijke overheid, werkzaam in het primair of voortgezet onderwijs of bij opleidingen in het mbo, het hbo of universitair, medewerker bij een kennisinstituut, beroepsvereniging, brancheorganisatie, gezondheidsfonds of zorgverzekeraar, adviseur of consultant? U bent van harte uitgenodigd om inhoudelijk bij te dragen of deel te nemen aan Jeugd in Onderzoek 2018.

Thema’s en sprekers

Drie thema’s herkent u jaarlijks in het programma: Wat werkt voor wie en waarom; De kracht van preventie in het sociale domein; en Verbinding onderwijs-jeugdhulp. Het extra thema voor deze editie is Gedeelde besluitvorming tussen ouders, kinderen en hulpverleners.

Dit jaar presenteert Jeugd in Onderzoek twee keynotes: Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam, spreekt over gelijke kansen voor kwetsbare jongeren. En Trudy van der Weijden, hoogleraar Implementatie van richtlijnen huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht, geeft een lezing over gedeelde besluitvorming tussen ouders, kinderen en hulpverleners.

Geert Jan Stams, hoogleraar Forensische orthopedagogiek, zal een masterclass verzorgen over de inzet van een informele mentor als steunfiguur en gedeelde besluitvorming. Naast deze masterclass kunt u kiezen uit nog veel meer lezingen en workshops over uiteenlopende onderwerpen.
Locatie:
Hotel Casa Amsterdam
Eerste Ringdijkstraat 4
1097 BC Amsterdam

Kosten:
125 euro (inclusief btw)

Aanmelden:
Vanaf half februari 2018 kunt u zich aanmelden als deelnemer

Nederlands Jeugd instituut