Site-navigatie

Eetproblemen bij jonge kinderen

6 juni 2018

Experts uit wetenschap en praktijk gaan in op oorzaken, gevolgen en handelingsperspectieven. Moeizaam eten heeft grote invloed op de ouder-kindrelatie. Aan bod komen veelvoorkomende oorzaken rondom eetproblematiek bij jonge kinderen en zinvolle handelingsperspectieven voor ouders en hulpverleners.

Organisator:
Euregionaal Congresburo; vakblad Vroeg

Plaats:
Utrecht

Kosten:
295 euro (exclusief BTW)

Website:
Congresburo.com

Nederlands Jeugd instituut