Site-navigatie

Traumasensitief werken

7 juni 2018

Zowel in het onderwijs als in de hulpverlening komen professionals kinderen tegen die ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt en daar dagelijks de schadelijke gevolgen van ondervinden. Het congres gaat over hoe je deze kinderen helpt in de zorg of het onderwijs. Aan bod komen traumasensitieve didactiek en pedagogiek op school, en de manier waarop de school een context kan vormen voor herstellende ervaringen. Vanuit het hulpverlenersperspectief is er aandacht voor hulpverlening en begeleiding van chronisch getraumatiseerde kinderen, en traumasensitieve begeleiding van gezinnen ter voorkoming van intergenerationele overdracht.

Organisator:
Euregionaal Congresburo

Plaats:
Utrecht

Kosten:
295 euro (exclusief BTW)

Website:
Congresburo.com

Nederlands Jeugd instituut