Site-navigatie

Kinderen, jongeren en seks

11 juni 2018

Wie werkt met kinderen loopt aan tegen vragen rondom seksualiteit. Wat is normaal en afwijkend gedrag? Wat doe je bij zorgen en seksueel misbruik? Dit congres biedt theoretische kennis en praktische handvaten. Er zijn parallelsessies over specifieke onderwerpen en doelgroepen, zoals trauma, weerbaarheid, en jeugd met autisme of een verstandelijke beperking.

Organisator:
RINO Groep

Plaats:
Utrecht

Kosten:
295 euro (inclusief BTW)

Website:
Rinogroep.nl

Nederlands Jeugd instituut