Site-navigatie

Samen werken aan kwaliteit in de jeugdhulp

13 november 2018

Tijd: 15.30 ­ 20.00 uur
Locatie: Igluu, Louis Couperusplein 2, Den Haag
Kosten: Gratis
Het doel van de jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien. Daar waar dit niet vanzelfsprekend is, bieden professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming de best passende hulp. Het liefst preventief, in de leefwereld van het kind, in samenwerking met het gezin en andere hulpverleners, waarbij zelfregie zo ver mogelijk wordt bevorderd.

Om kwalitatief goede hulp te bieden is verdere professionalisering van jeugdhulp cruciaal. Hierin hebben professionals, aanbieders, gemeenten én cliënten allen een belangrijk aandeel. In verschillende bijeenkomsten in het land gaan we samen aan de slag en in gesprek over gedeelde waarden, uitgangspunten en ieders aandeel bij professionalisering. Wat kunt u vanuit uw rol doen om de kwaliteit van de jeugdhulp verder te versterken? Wat zijn uw belangrijkste uitgangspunten bij verdere professionalisering van de jeugdhulp? Waar kunnen en moeten we samenwerken? Waar kunnen we afspraken over maken?

Voor wie?

Professionals, directeuren, beleidsmakers, aanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en ervaringsdeskundigen zijn allemaal welkom. Hoe diverser het gezelschap, hoe rijker het gesprek. Een unieke kans dus om samen te kijken wat nodig is om verdere professionalisering van de jeugdhulp te stimuleren.

Drie bijeenkomsten

Kunt u deze bijeenkomst niet bijwonen? Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) organiseert in totaal drie bijeenkomsten over de professionalisering van de jeugdhulp, namelijk op:
18 oktober in Zwolle
30 oktober in Eindhoven
13 november in Den Haag

Informatie: www.nji.nl

Nederlands Jeugd instituut