Site-navigatie

Jongerenwerk voorkomt zorg?!

12 december 2018

Hoe draagt jongerenwerk bij aan het voorkomen van zorg? En helpt het jongerenwerk kwetsbare jongeren om hun talenten te ontplooien? Op dit congres komt aan bod hoe het jongerenwerk in Vlaanderen zich positioneert. Maar de focus ligt op het jongerenwerk in Nederland, vooral op de huidige functies en taken ervan als onderdeel van lokaal beleid rond jeugdhulp, veiligheid en onderwijs.


Organisator:
Strategische netwerk Jongerenwerk
Plaats:
Tilburg
Kosten:
100 euro (inclusief BTW)
Website:
Sociaalwerknederland.nl

Nederlands Jeugd instituut