Site-navigatie

Lezerspanel

We staan open voor kritiek en nodigen u uit om uw mening te uiten. Via een lezerspanel willen we uw visie horen op onderwerpen waar we over schrijven. We stellen vragen via de e-mail, soms bellen we u op, of nodigen u uit voor een discussie. Vindt u het leuk om aan dit lezerspanel mee te doen? Geef u dan hier op.

Spelregels

De bedoeling van het lezerspanel is dat wij af en toe contact met u opnemen om uw mening te vragen. In de meeste gevallen zal u een vraag gesteld worden door de redactie. Zij wil dan peilen hoe u denkt over bepaalde onderwerpen waar ze over wil schrijven. Het kan ook voorkomen dat wij u vragen om vragen te beantwoorden met het doel Jeugd en Co te verbeteren. In geen enkel geval zullen wij het lezerspanel aanschrijven voor commerciële doeleinden.

In eerste instantie zullen wij u contact via e-mail. Mochten we u liever “live” willen spreken, dan zullen we via de e-mail vragen of we telefonische contact met u mogen opnemen.

Alle lezers van Jeugd en Co kunnen meedoen aan het lezerspanel. U kunt zich opgeven op de website. Mocht u tussentijds willen afzien van deelname, dan zullen wij u onmiddellijk uit de database verwijderen. Wij vragen tijdens de inschrijving enkele basisgegevens in te vullen zoals functie en branche waarin u werkzaam bent. Dit maakt het voor ons mogelijk om juist vragen te stellen aan personen werkzaam in een bepaalde branche of functie.

De gegevens die u opgeeft, komen anoniem in een databank. Anoniem betekent dat wij uw naam niet weten. Naderhand is dus niet na te gaan welke mening van u afkomstig is. Wel leggen we uw e-mailadres vast, anders kunnen wij u niet contacten.

Heeft u vragen over dit lezerspanel, stuur dan een e-mail naar marketing@jeugdenco.nl.

Nederlands Jeugd instituut