Site-navigatie

Nieuws

Pleegzorg in de praktijk

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Luciano (nu 10) kon niet meer bij zijn moeder wonen. Hij kwam in een pleeggezin – volgens de Jeugdwet het beste alternatief. Zijn moeder en pleegvaders over pleegzorg in de praktijk. Lees hun verhaal in nrc next van 23 december 2017.

Mariska de Baat, expert op het gebied van pleegzorg bij het Nederlands Jeugdinstituut, werkte mee aan dit artikel. Het artikel beschrijft het verhaal van Luciano. Thuiswonen was op den duur niet meer veilig voor hem. Na zijn uithuisplaatsing vindt hij weer veiligheid en rust in zijn leven, doordat hij een stabiele plek vindt bij twee pleegvaders. Moeder besluit zich te schikken en te proberen een goede moeder-op-afstand- te worden

‘Gemeente moet oppassen met informatie kind’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Gemeenten mogen niet zomaar persoonlijke informatie verstrekken over minderjarigen, ook niet binnen een gezinssituatie. Dat concluderen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman.

De gemeente Leeuwarden stuurde informatie naar een gezin waarin gevoelige gegevens stonden over drie halfbroers tussen de elf en zestien jaar. De dossiers konden ze onderling van elkaar lezen.

Het gezin diende namens de kinderen een klacht in bij De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman. Zij verklaarden dat deze gegrond is. De gemeente had gevoelige informatie over elk van de broers niet met de andere broers mogen delen als het niet noodzakelijk is. Ook is het hiervoor niet nodig en zelfs onnodig belastend dat een jongere zelf het financiële plan ondertekent.

Bron: Nationale ombudsman

‘Implementeer mentormoeders in eerste lijn’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Mentormoederhulp is een persoonsgerichte interventie die niet alleen in de huisartsenpraktijk maar ook op meer plekken binnen de eerstelijnszorg waardevol kan zijn. Dat concludeert huisarts en psycholoog Maartje Loeffen in haar onderzoek waarop zij op 20 december promoveert aan de Radboud Universiteit.

Een mentormoeder biedt laagdrempelige hulp aan een moeder die slachtoffer is van partnergeweld. Zij is geen professionele hulpverlener, maar wordt wel getraind door een professional. Moeders zien de mentormoeders als gelijkwaardig en minder bedreigend dan zorgverleners. Hierdoor accepteren ze hun steun makkelijker. Loeffen adviseert daarom de interventie te integreren in de eerstelijnszorg.

Loeffen onderzocht hoe huisartsen de interventie succesvol kunnen inzetten. Het is volgens haar belangrijk dat een huisarts een positieve houding heeft ten op zichtte van de patiënt. Huisartsen vinden het lastig om met slachtoffers over partnergeweld te praten. Ook vinden ze dat vrouwen zelf verantwoordelijk zijn om uit de gewelddadige situatie te komen. Geneeskundestudenten moeten volgens de promovenda daarom worden opgeleid om de houding te verbeteren en om partnergeweld te kunnen signaleren en bepreken.

Bron: Radboud Universiteit

Wat vind jij van Jeugd en Co?

Werk jij in de jeugdzorg? Als pedagogisch werker, ambulant hulpverlener, gedragswetenschapper? En lees je JeugdenCo?

Wij willen je graag helpen met het verdiepen en verbreden van je werk en doen daar elk nummer met veel plezier ons best voor.
Maar…
Is dat wat jij leest waar jij werkelijk iets aan hebt? Hoe wil jij bijgepraat worden over je vak?

Dat willen wij graag onderzoeken. En daarom vragen we je om hulp.

Doe ook mee aan de brainstormsessie op :
Donderdag 18 januari 2018 van 18:00 – 20:00, op het kantoor van uitgeverij BSL te Houten.

Wij zorgen voor soep en broodjes en een waardebon na afloop. Zorg jij voor een onderbouwde mening?
We zien je graag!

Meld je aan via redactie@jeugdenco.nl

Alkmaar hanteert overbruggingstarief

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De regio Alkmaar heeft de problemen over de tarieven voor de jeugdhulp tijdelijk opgelost door een overbruggingstarief in te stellen. De zes jeugdhulpaanbieders zijn hiermee akkoord gegaan. Dit meldt Netwerkorganisatie Regio Alkmaar.

In oktober stapten de aanbieders in de regio naar de voorzieningenrechter omdat ze de tarieven van de gemeenten voor 2018 te laag vonden. Volgens onder andere Kenter Jeugdhulp en Parlan had Alkmaar de tarieven eenzijdig verlaagd. De regio wilde geen overleg over de gestelde bedragen. De rechter oordeelde begin november dat de betrokken partijen toch samen tot een oplossing moesten komen.

Inmiddels is een onderzoek gestart naar passende tarieven voor de aanbieders in de regio. Totdat die zijn vastgesteld, geldt het overbruggingstarief voor alle gecontracteerde aanbieders van ambulante jeugdhulp in de regio. De uitkomsten van het onderzoek worden eind maart 2018 verwacht.

Bron: Netwerkorganisatie Regio Alkmaar

Kinderombudsman: Armoedebeleid weinig integraal

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede worden op alle vlakken in hun leven beperkt in hun ontwikkeling. Ook sluit het armoedebeleid onvoldoende aan bij wat zij nodig hebben, blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer vindt dat het huidige armoedebeleid te weinig is gericht op de thuissituatie van kinderen. ‘Veel problemen die kinderen buitenshuis ervaren, zoals uitsluiting of problemen op school, hebben te maken met het gebrek aan zekerheid en stabiliteit thuis.’ Ze pleit daarom voor meer maatwerk en wil dat met elk gezin een plan wordt gemaakt dat gericht is op het stabiliseren van de thuissituatie en het verbeteren van het toekomstperspectief van kinderen en ouders.

In Nederland groeien ruim 378.000 kinderen op in armoede. Dat is een op de negen kinderen. Uit interviews met kinderen blijkt dat zij zich zorgen maken over gebrek aan geld voor hun verzorging, thuis stress en spanning ervaren, en hun buurt vaker als onveilig ervaren. Ook geven ze hun leven een lager cijfer dan kinderen die niet in armoede leven: 5,5 tegenover 7,5.

Bron: De Kinderombudsman

Weinig oog voor persoonlijkheidsstoornis jongeren

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Psychologen aarzelen om een persoonlijkheidsstoornis vast te stellen bij adolescenten, waardoor zij daarvoor ook niet behandeld worden. Dat concludeert Annelies Laurenssen uit onderzoek waarop zij op 12 december promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Laurenssen ondervroeg onder meer 367 psychologen die werken met adolescenten. Ruim de helft erkent het bestaan van persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten, maar nog geen 9 procent stelt die diagnose wel eens. Ruim 6 procent biedt een behandeling gericht op persoonlijkheidsstoornissen.

Uit onderzoek onder 131 adolescenten met een persoonlijkheidsstoornis blijkt dat hun kwaliteit van leven laag is. Ook zorgt hun ziekte voor hoge medische kosten.

Laurenssen benadrukt dat vroege herkenning van symptomen, snelle diagnose en vroeginterventie essentieel zijn om adolescenten met een persoonlijkheidsstoornis goede zorg te bieden.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Zuidoost-Brabant: Geef meer geld voor jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Gemeenten en zorginstellingen in de regio Zuidoost-Brabant vragen de Tweede Kamer in een petitie om meer geld voor jeugdhulp. Ze kampen met zulke grote tekorten dat ze verwachten de komende jaren onvoldoende hulp te kunnen aanbieden.

De 21 gemeenten en 9 zorginstellingen hebben te maken met een ‘boeggolf’: doordat ze problemen eerder signaleren en eerder ingrijpen, lopen nu de zorgkosten op. Naar verwachting voorkomt vroegtijdig ingrijpen later dure, specialistische hulp. Maar die besparing doet zich nu nog niet voor.

Vorig jaar hadden 19 van de 21 gemeenten in de regio grote tekorten op het gebied van jeugdhulp. Voor de komende jaren verwachten ze ernstige financiële problemen. Het extra transformatiebudget uit het regeerakkoord, 18 miljoen euro per jaar voor de komende drie jaar, is volgens de petitie volstrekt onvoldoende om alle gemeenten te ondersteunen die kampen met tekorten.

Bron: Gemeente Eindhoven

In 2016 kreeg 8 procent kinderen jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

In 2016 kwamen ongeveer 392 duizend kinderen en jongeren in aanraking met jeugdhulp. Dit blijkt uit cijfers uit het jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor van het CBS.

Ruim 377 duizend kinderen en jongeren, tussen 0 tot 23 jaar, kregen jeugdhulp. De meesten, 357 duizend, kregen jeugdhulp terwijl ze thuis bleven wonen. Ruim 43 duizend kinderen werden uit huis geplaatst. 40 duizend kinderen en jongeren tot 18 jaar hadden te maken met een maatregel.

Het aantal kinderen en jongeren dat jeugdhulp krijgt, verschilt per gemeente. Met bijna 13 procent hebben Hoogezand-Sappemeer, Zoetermeer en Hillegom de meeste jeugd met jeugdhulp. Rotterdam is met 1,2 procent koploper als het gaat om jongeren met een jeugdreclasseringstraject. Van het totaal aantal jongeren van 12 tot en met 22 jaar was dat 0,5 procent.

Het CBS ziet een duidelijke relatie tussen het opgroeien in een bijstandsgezin en het risico dat een kind in aanraking komt met jeugdhulp. In Rotterdam is het aantal bijstandskinderen het hoogst.

Bron: CBS

Negen op tien medewerkers ervaren agressie

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Bijna 90 procent van de medewerkers in de jeugdzorg heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie. Dit blijkt uit cijfers uit het werkgevers- en werknemersonderzoek 2017 van onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

Jeugdzorgmedewerkers krijgen te maken met een of meerdere vormen van agressie van cliënten, hun familie of vrienden van cliënten. Zo heeft 38 procent te maken gehad met fysieke agressie zoals duwen, schoppen of spugen en 87 procent met verbaal geweld zoals schreeuwen en schelden. Bij twee op de drie medewerkers gaat het om ernstige vormen van agressie, waaronder seksuele intimidatie, geweld of discriminatie.

Van de medewerkers zegt 36 procent dat de agressie is toegenomen. Volgens Jeugdzorg Nederland komt agressie in de jeugdzorg meer voor dan in andere branches in de sector zorg en welzijn.

Bron: Jeugdzorg Nederland; AZW

Page 1 of 14512345102030...Laatste

Nederlands Jeugd instituut