Site-navigatie

Over Jeugd en Co

 

Over het journalistieke tijdschrift Jeugd en Co

JeugdenCo is sinds 2007 hét vakblad voor professionals, bestuurders en beleidsmakers betrokken bij jeugdbescherming, jeugd- en opvoedhulp. De journalistiek onafhankelijke redactie wil bijdragen aan optimale zorg en hulp voor jeugd en aan professionalisering van de jeugdzorg. JeugdenCo informeert over nieuwe en bijzondere werkwijze, methodieken en onderzoeken; biedt waar nodig een kritische kijk; en verspreidt kennis en kunde over de ondersteuning en begeleiding van jeugdigen en gezinnen met problemen.
JeugdenCo verschijnt zes maal per jaar bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media. Bij het tijdschrift hoort de website www.jeugdenco.nl.

Merel van Dorp is hoofdredacteur bij Jeugd en Co. Zij heeft een pedagogische achtergrond, werkte een aantal jaar in de Zweedse residentiële jeugdzorg en later in Nederland in het onderwijs. Haar expertise ligt op gebied van jeugdzorg, ouderschap, opvoeding en emancipatie. Daarover schrijft zij in tijdschriften als Opzij, Viva, Lotje&Co, Fabulous Mama, Tijdschrift Kindermishandeling en natuurlijk Jeugd en Co. Meer informatie: www.merelvandorp.nl

Frieda Pruim doet de eindredactie van JeugdenCo. Ze is tevens eindredacteur van twee andere bladen: het kwartaalblad Genoeg, over meer doen met minder, en Volzin, magazine voor zinvol leven. Ze schrijft ook voor deze, en andere, tijdschriften. Zingeving, duurzaamheid, opvoeding en onderwijs, onderzoek, emancipatie en de drijfveren van idealistische mensen hebben haar bijzondere interesse. Tot 2012 was ze veertien jaar redacteur maatschappij en werk bij Opzij. Meer informatie: www.friedapruim.nl

Over Bohn Stafleu van Loghum

Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum is gespecialiseerd in het uitgeven van vakinformatie voor professionals in de medische en sociale sectoren. Bohn Stafleu van Loghum staat voor betrouwbare vakinformatie en profileert zich als een ‘teamlid’ dat beschikt over actuele en vakgerichte informatie die de professional in de zorg helpt bij het vinden van een antwoord op vragen. Deze doelstelling is terug te vinden in de slogan waarmee de uitgeverij zich aan de professional presenteert: Baanbrekend- Betrouwbaar. Meer informatie: www.bsl.nl

De noodzaak van JeugdenCo

Aan de totstandkoming van JeugdenCo is een grootschalig onderzoek voorafgegaan. Uitgangspunt zijn de wensen en behoeften van de professionals zelf. Daarom zijn er kwalitaiteive gesprekken met mensen uit het veld gevoerd: van werkvloer tot directeuren, van Bureau Jeugdzorg tot GGZen en jeugdbescherming. Het beeld dat we hiermee verkregen, is getoetst in een enquête onder 10.000 professionals. Met de resultaten is de redactie van JeugdenCo aan het werk gegaan om een nulnummer te ontwikkelen. Dit nulnummer is wederom aan 400 vrijwilligers voorgelegd. En met alle op- en aanmerkingen is uiteindelijk het tijdschrift en de website JeugdenCo  gecreëerd.

Nederlands Jeugd instituut