Site-navigatie

Resultaten enquête

Resultaten van de enquete die is gehouden onder 10.000 professionals naar de informatiebehoefte binnen de jeugdsector.

Nieuwe vakinformatie voor de jeugdsector: Jeugd en Co

Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum en het Nederlands Jeugdinstituut / NJi ontwikkelen samen een nieuw pakket met vakinformatie voor de jeugdsector. In dit kader verschijnt half februari het eerste nummer Jeugd en Co, een journalistiek tijdschrift dat 8 maal per jaar bericht over nieuwe ontwikkelingen, methoden, onderzoek en goede praktijken in de gehele jeugdsector. Naast Jeugd en Co verschijnt bovendien 4 keer per jaar het vakinhoudelijke verdiepingstijdschrift Kennis. Daarnaast wordt gewerkt aan een website en een e-zine.

Lezers van onder andere dit e-zine hebben hun medewerking verleend aan de totstandkoming van dit pakket vakinformatie door vorig jaar deel te nemen aan een onderzoek naar de informatiebehoefte in de jeugdsector. Hoewel respondenten werkzaam waren in verschillende functies, bij verschillende organisaties en sectoren, bleek de informatiebehoefte vrijwel gelijk. Zo hecht men veel belang aan vakinformatie, mits deze kort, bondig en prakijkgericht is. De meest gewilde informatie bestaat uit achtergrondartikelen, best practices, wetenschappelijk onderzoek, nieuws en beschrijvingen van methodieken. Er is met name interesse voor onderwerpen die de jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdhulpverlening betreffen maar men wil ook lezen over welzijn, preventie en onderwijs. De informatie moet kort en bondig maar wel voldoende diepgaand zijn.

Slechts de helft van de ondervraagden is tevreden over het huidge aanbod aan vakinformatie, 14% is zelfs ontevreden. Op de vraag of vakinformatie op papier dan wel digitaal verstrekt zou moeten worden, geeft 40% de voorkeur aan digitale ontvangst, ruim 38% wil een combinatie van papier en digitaal.

Nederlands Jeugd instituut